Proportional spacing

Druh medziznakových medzier, ktoré sa pri jednotlivých znakoch líšia.