PostScript

Popisný jazyk stránok Adobe System. Softvér ako napr. Macromedia FreeHand či Adobe Illustrator využívajú tento jazyk pre tvorbu komplexných stránok, textov a grafiky. PostScript je následne odoslaný do tlačiarne.