Pica

Jednotka veľkosti, ktorá sa rovná jednej šestine palca. Jedna pica má dvanásť bodov. Jeden palec je 6 jednotiek pica, resp. 72 bodov.