Margin marker

Symbol na pravítku, ktorý slúži na určenie ľavých a pravých okrajov pre text v textovom editore.