Kicker

Krátke, podčiarknuté tvrdenie ktoré uvádza headline. Nazýva sa aj teaser.