Initial cap

Veľké písmená, často ornamentálnych tvarov, ktoré sa nachádzajú na začiatku odstavca, či kapitoly. V minulosti boli považované za umenie a pred príchodom tlačiarní ich vytvárali nadaní pisári, ktorí ich maľovali do miest na to vyhradených.