Fixed pitch

Písmo, ktoré má rovnaké hodnoty medziznakových medzier pre každé písmeno. Napr. Courier.