Draft

Predbežný layout strany, dokumentu, či publikácie. Môže označovať i úroveň kvality tlače. Podľa zákonitostí dot matrixu znamená takéto nastavenie nízku kvalitu ale vysokú rýchlosť tlače.