Clip-art

Obrázky rôzneho využitia, ktoré sú dostupné v rámci knižníc. Slúžia na dokresľovanie textu. Zvyčajne sa k nim nevzťahujú žiadne autorské či iné ochranné práva.