Character

Symbol (znak), ktorý je súčasťou systému využívaného pri písaní. Väčšina znakových sád západných jazykov pozostáva z písmen A až Z, čísel od 0 po 9 a interpunkčných znamienok.