Caption

Text, ktorý je umiestnený pod ilustračným materiálom. Má popisnú funkciu.