Attributes

Ide o štylistické vlastnosti určitého objektu. Napr. atribútmi textu sú jeho veľkosť a hrúbka. Vlastnosti grafických prvkov sú napr. hrúbka liniek, farba liniek a farba výplne.