Track kerning

Nastavenie medziznakových medzier písmen pri textovom bloku.

Tracking

Celková hodnota medziznakových medzier písmen v texte. Tracking sa využíva pri zužovaní alebo rozširovaní konkrétneho textu. Niektoré programy disponujú…

Transient font

Písmo, ktoré sa uchováva v pamäti tlačiarne po dobu, kým sa nedokončí tlač dokumentu, ktoré toto písmo obsahuje.

Transitional

Štýl písma, ktorý je typický svojimi odchýlkami v ťahoch. Máme na mysli odlišnosti v hrúbke, napojení pätiek, či vizuálnom kontraste. Prvýkrát…

True Type

Formát písma vyvinutý Appleom (s využitím na systéme 7). Neskôr bol prevzatý Microsoftom na využitie v grafických rozhraniach Windowsu. Tento…