Tracking

Celková hodnota medziznakových medzier písmen v texte. Tracking sa využíva pri zužovaní alebo rozširovaní konkrétneho textu. Niektoré programy disponujú automatickým trackingom, ktorý môže o niečo málo zvýšiť alebo znížiť hodnoty medziznakového priestoru.