A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.