Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.