V rámci NCD 2019 sa uskutoční konferencia DIZAJN A BIZNIS na podporu podnikania v oblasti dizajnu

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. V rámci tejto udalosti sa 26.11.2019 uskutoční sprievodné podujatie – konferencia zameraná na prezentáciu rôznych foriem podpory pre dizajnérov, či už z finančného alebo odborného hľadiska. Cieľom je ponúknuť dizajnérom na jednom mieste prehľad možností podpory, ktoré na Slovensku môžu získať. So svojou ponukou programov sa predstavia štátne a verejné inštitúcie. Konferencia sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Hlavnými témami konferencie bude poradenstvo v podnikaní v oblasti dizajnu, možnosti využívania rôznych zdrojov pre financovanie svojich projektov, podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a ochrana dizajnu. Konferencia je primárne určená pre dizajnérov reflektujúcich niektoré otázky v oblasti svojho podnikania, hľadajúcich riešenie účinnej spolupráce s klientom. Podujatie prinesie kritický pohľad na súčasné financovanie projektov a možnosti jeho rozvíjania. Zameria sa na vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov (MSP) kreatívneho priemyslu a využitia potenciálu MSP na rozšírenie podnikania mimo Slovenska.

Konferencia priblíži možnosti rozvoja inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Pozrieme sa tiež na možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

Podujatie sa bude zaoberať aj činnosťou Fondu na podporu umenia, základnými formami podpory a predstavením výziev pre rok 2020 a podmienkami podpory. Súčasťou programu bude aj predstavenie Nadácie mesta Bratislavy ako nového grantového nástroju mesta a uvedenie prínosu Metropolitného inštitútu Bratislavy pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu. Záver konferencie prinesie priestor pre diskusiu a individuálne poradenstvo.

 

DIZAJN A BIZNIS

Konferencia o finančnej a odbornej podpore pre dizajnérov

26. 11. 2019
8.30 – 13.00, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác,

 

PROGRAM
8.30 – 9.00    Registrácia
9.00 – 9.15     Privítanie a úvodné slová / Mária Rišková, riaditeľka SCD
9.15 – 9.45     Poradenstvo v podnikaní MSP
SBA – Slovak Business Agency / Dávid Špilák
Vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov so zameraním na kreatívny priemysel.

9.45 – 10.15  Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra / Simona Tibenská, Irena Vavrincová
Rozvoj inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (dizajn, architektúra, marketing, IKT) – kreatívne vouchre a odborné podujatia.

10.15 – 10.30 Prestávka na kávu

10.30 – 11.00 Dizajny. Prečo a ako ich chrániť
UPV SR – Úrad priemyselného vlastníctva SR / Karol Klavec
Možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

11.00 – 11.30 Dizajn a FPU
FPU – Fond na podporu umenia / Soňa Kánovicsová
Činnosť FPU, základné formy podpory (dotácia a štipendium), podprogramy v oblasti tvorby v rámci dizajnu, usporiadanie výstavy, medzinárodné mobility, výskum a vydanie publikácií s dôrazom na tvorbu dizajnu; predstavenie výziev pre rok 2020 a podmienky podpory.

11.30 – 11.40 Prestávka na kávu

11.40 – 12.10 Mesto Bratislava pre dizajnérov
MIB – Metropolitný inštitút Bratislavy / Dana Kleinert, Zuzana Ivašková, Zora Jaurová
Nadácia mesta Bratislavy – nový grantový nástroj mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy a jeho prínos pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu.

12.10 – 13.00 Individuálne poradenstvo

Konferencia je súčasťou sprievodného programu Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn.

Vstup je voľný, no je potrebná registrácia vopred prostredníctvom online prihlášky. www.scd.sk/ncd

Konferencia sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislava, Matúša Valla.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1845584492242690/

 

Výstava NCD 2019 je prezentovaná v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je jej spoluorganizátorom (Vajanského nábrežie 2, Bratislava – priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice). Otvorené je každý deň, okrem pondelka, od 9.00 – 17.00 h. Vstup na výstavu je voľný. Návštevníci si tu môžu pozrieť množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť. Slovenské centrum dizajnu sa teší na vašu návštevu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Ach, tie obaly: Vasaknai Craft Beer

Identita piva zachytáva jeho netypické ingrediencie prostredníctvom vytvorených charekterov, ktoré zdobia jej etikety.
pokračovanie článku

Obal predáva, obal zarába

Slovenská polygrafia sa za posledné roky výrazne zmenila. Už to nie je len o rýchlosti a kvalite tlače, ale do…