V rámci NCD 2019 sa uskutoční konferencia DIZAJN A BIZNIS na podporu podnikania v oblasti dizajnu

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. V rámci tejto udalosti sa 26.11.2019 uskutoční sprievodné podujatie – konferencia zameraná na prezentáciu rôznych foriem podpory pre dizajnérov, či už z finančného alebo odborného hľadiska. Cieľom je ponúknuť dizajnérom na jednom mieste prehľad možností podpory, ktoré na Slovensku môžu získať. So svojou ponukou programov sa predstavia štátne a verejné inštitúcie. Konferencia sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Hlavnými témami konferencie bude poradenstvo v podnikaní v oblasti dizajnu, možnosti využívania rôznych zdrojov pre financovanie svojich projektov, podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a ochrana dizajnu. Konferencia je primárne určená pre dizajnérov reflektujúcich niektoré otázky v oblasti svojho podnikania, hľadajúcich riešenie účinnej spolupráce s klientom. Podujatie prinesie kritický pohľad na súčasné financovanie projektov a možnosti jeho rozvíjania. Zameria sa na vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov (MSP) kreatívneho priemyslu a využitia potenciálu MSP na rozšírenie podnikania mimo Slovenska.

Konferencia priblíži možnosti rozvoja inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Pozrieme sa tiež na možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

Podujatie sa bude zaoberať aj činnosťou Fondu na podporu umenia, základnými formami podpory a predstavením výziev pre rok 2020 a podmienkami podpory. Súčasťou programu bude aj predstavenie Nadácie mesta Bratislavy ako nového grantového nástroju mesta a uvedenie prínosu Metropolitného inštitútu Bratislavy pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu. Záver konferencie prinesie priestor pre diskusiu a individuálne poradenstvo.

 

DIZAJN A BIZNIS

Konferencia o finančnej a odbornej podpore pre dizajnérov

26. 11. 2019
8.30 – 13.00, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác,

 

PROGRAM
8.30 – 9.00    Registrácia
9.00 – 9.15     Privítanie a úvodné slová / Mária Rišková, riaditeľka SCD
9.15 – 9.45     Poradenstvo v podnikaní MSP
SBA – Slovak Business Agency / Dávid Špilák
Vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov so zameraním na kreatívny priemysel.

9.45 – 10.15  Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra / Simona Tibenská, Irena Vavrincová
Rozvoj inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (dizajn, architektúra, marketing, IKT) – kreatívne vouchre a odborné podujatia.

10.15 – 10.30 Prestávka na kávu

10.30 – 11.00 Dizajny. Prečo a ako ich chrániť
UPV SR – Úrad priemyselného vlastníctva SR / Karol Klavec
Možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

11.00 – 11.30 Dizajn a FPU
FPU – Fond na podporu umenia / Soňa Kánovicsová
Činnosť FPU, základné formy podpory (dotácia a štipendium), podprogramy v oblasti tvorby v rámci dizajnu, usporiadanie výstavy, medzinárodné mobility, výskum a vydanie publikácií s dôrazom na tvorbu dizajnu; predstavenie výziev pre rok 2020 a podmienky podpory.

11.30 – 11.40 Prestávka na kávu

11.40 – 12.10 Mesto Bratislava pre dizajnérov
MIB – Metropolitný inštitút Bratislavy / Dana Kleinert, Zuzana Ivašková, Zora Jaurová
Nadácia mesta Bratislavy – nový grantový nástroj mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy a jeho prínos pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu.

12.10 – 13.00 Individuálne poradenstvo

Konferencia je súčasťou sprievodného programu Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn.

Vstup je voľný, no je potrebná registrácia vopred prostredníctvom online prihlášky. www.scd.sk/ncd

Konferencia sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislava, Matúša Valla.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1845584492242690/

 

Výstava NCD 2019 je prezentovaná v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je jej spoluorganizátorom (Vajanského nábrežie 2, Bratislava – priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice). Otvorené je každý deň, okrem pondelka, od 9.00 – 17.00 h. Vstup na výstavu je voľný. Návštevníci si tu môžu pozrieť množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť. Slovenské centrum dizajnu sa teší na vašu návštevu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť