Třetí host: Juanjo G. Oller

Pod­zimní část před­náš­ko­vého cyklu de.sign zahájí Jua­njo G. Oller, španěl­ský ilu­strá­tor a gra­fický desig­nér, který vystoupí 5. lis­to­padu v 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze, kde záro­veň zahájí výstavu svých prací a kde násle­du­jící den povede workshop pro děti.

wordpress-header2015b

Jua­njo G. Oller je známý jako autor ori­gi­nál­ních obráz­ko­vých knih vyzna­ču­jí­cích se výraz­ným gra­fic­kým poje­tím. Díky jeho sym­bo­lic­kému pří­stupu se ze čtení stává hra, která sti­mu­luje ima­gi­naci. Jeho vskutku uni­kátní knihy, které lze číst růz­nými způ­soby, inspi­ro­valy pohádky bratří Gri­mmů či bás­níci F. G. Lorca a G. Fuer­tes. Jeho práce byly nedávno pub­li­ko­vány v Little big books, ilu­stro­va­ných kníž­kách pro děti od nakla­da­tel­ství Gestal­ten. V roce 2008 zalo­žil pro­jekt Milimbo zamě­řený na vydá­vání krás­ných knih pro děti; mezi ty nej­ú­spěš­nější patří Y recuerda (an ori­gi­nal wor­dless ver­sion of Little red riding hood), La luna sabe a pes­cao nebo Popelka. Jua­njo také pro­pa­guje „vizu­ální poezii“ pro­střed­nic­tvím workshopů a insta­lací ve Španěl­sku, Itá­lii, Fran­cii a v São Paulu.

Jua­njo vystoupí pouze v Praze. Před­náška bude ve španěl­štině s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášku je zdarma.

12_35_35_city01_v2 11_11_68_68humo-2 11_68_sinfin3 9_50_Esto-no5_v2  9_70_cal5 12_40_libro2

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Veľká typografia nič nerieši

Nedávna chyba pri vyhlásení výsledkov na udeľovaní filmových Oscarov inšpirovala dizajnérsku obec priniesť rýchle riešenie. Sám som dizajnér…
pokračovanie článku

TV JOJ chystá nové logo

Zmeny vo vizuále televízie sa neobmedzia len na grafiku v rámci programového vysielania. Najnovšie zákulisíné informácie hovoria o premene samotného…