tbn viac dizajnu banner scd 980x282 0313 380x109 - Nový grant na podporu dizajnu
pokračovanie článku

Nový grant na podporu dizajnu

Nadácia Tatra banky prináša nový grantový program na podporu dizajnu pod názvom Viac dizajnu.