Používate tieto pojmy správne?

Počúvame ich denne alebo takmer denne. Čítame a píšeme ich v mailoch. Ale vieme, čo skutočne znamenajú?Font vs. Typeface (písmo)
V časoch kedy mali hlavné slovo tlačiarenske stroje, sa pojmom typeface označoval vzhľad, dizajn vyrazený na povrchu kovových blokov, ktorými sa otláčali na papier jednotlivé písmená. Font bol termín pre kompletnú sadu týchto písmen.

Font je teda skupinou znakov a typeface je ich dizajn.

Lettering vs. Kaligrafia
Letteringu sa venuje človek, ktorý napríklad zapisuje príbeh do komiksových bublín. Lettering je tak o “kreslení” písiem ako aj o ich písaní. Kaligrafia na druhej strane berie samotné písmená ako formu umenia.

Leading vs. Tracking vs. Kerning
Leading, alebo aj riadkovanie označuje priestor medzi jednotlivými riadkami textu, resp. ich baselines (základná výšková hodnota písmen bez presahujúcich častí). Tracking sa týka rozostup medzi slovami textu. Kerning označuje medzery medzi znakmi.

Vektor vs. raster
Vektorová grafika využíva matematické prepočty na vykresľovanie tvarov pomocou bodou, čiar a kriviek. Raster naproti tomu tvoria stovky (tisícky, milióny) malých štvorcov, ktoré obsahujú informácie o farbe. Označujú sa aj ako pixely.

Dodge vs. Burn
Pridaním Dodge layeru môžete grafiku zosvetliť, Burn layerom zase o niečo stmaviť.

Opacity vs. Translucency
Opacity označuje v podmienkach grafického dizajnu ovládanie viditeľnosti konkrétnej vrstvy. Translucency je zase označenie čiastočnej priehľadnosti.

Letterpress vs. rytina
Prvé je technika, pri ktorej sa do papiera vykroja farebné texty či grafika. Rytina funguje na inverznom princípe – zatlačený je celý papier, vďaka čomu texty a ostatný obsah vystúpi opticky do popredia v podobe reliéfu.

OTF vs. TTF
TTF – TrueType Format značí, že písmo má verzie pre obrazovku a tlač v jednom súbore. Písmo vo formáte OTF (OpenType Format) má podporu rozšírenej sady znakov.

X-height vs. Line height
Prvý pojem sa týka výšky malého x z konkrétneho písma. Druhý termín zase označuje výšku línie textu.

Italic vs. Oblique
Oblique je výraz pre rezy, ktorých znaky sú oproti Regular, resp. ostatným rezom, ľahko naklonené, no inak sa ich podoba nemení. Naopak pri Italic rezoch sa okrem sklonu mení aj vzhľad konkrétnych písmen.

1 comment
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Sklo VŠVU časť prvá: dizajn

Galéria Satelit predstavuje prierezovú výstavu študentských prác zameraných na dizajn a úžitkové umenie z Ateliéru Sklo Vysokej školy výtvarných umení. Práce vznikli počas posledných desiatich rokov, keď sa vedenia ateliéru ujal v roku 2010 doc. Mgr. art. Patrik Illo. Na výstave sú ukážkami prác zastúpení aj traja pedagógovia ateliéru – Patrik Illo, Palo Macho a Milan Opálka. Je to prvá z plánovanej dvojice výstav, časť druhá sa uskutoční v nasledujúcom roku a zmapuje práce študentov zamerané na voľnú sklársku tvorbu. Toto rozvrstvenie vyplýva z koncepcie ateliéru, ktorá dáva rovnaký priestor obom líniám rámcujúcim disciplínu sklo – a to dizajnu aj voľnému umeniu.
pokračovanie článku

Metamorfóza od Franza Kafku s nádhernou obálkou

V niektorých prípadoch treba jednoducho urobiť výnimku. Napríklad vtedy, keď sa hovorí nesúď knihu podľa obalu. Uznajte, že v prípade…