Pošli súbor

[iframe src=”http://file.detepe.sk/” width=”100%” height=”400″]

Ako to funguje?
Stačí vybrať súbor, zadať tvoju emailovú adresu (Môj email), kde prídu podrobné informácie o zdielanom súbore. Ďalej zadať adresu, alebo adresy (Moje kontakty) kam má byť doručený email s odkazom na stiahnutie.

Kto može stiahnuť nahraný súbor?
Všetci tí, ktorým pošleš email (Moje kontakty). Preto buď opatrný, komu súbor zazdielaš.

Aký veľký súbor môžem poslať?
Veľkosť posielaného subora môže byť až 4,8GB. Limit na upload alebo download súboru je 3 hodiny.

Ako dlho je dostupný nahraný súbor?
Tvoj súbor je dostupný 7 dní.

Sú uchovávané emailové adresy, ktoré zadávam?
Nie, žiadne emailové adresy nie sú uchovávané.