Ocenení na 15. ročníku Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotená. 12. októbra sa v Novej Cvernovke v Bratislave konal slávnostný galavečer, počas ktorého boli vyhlásené mená víťazov v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnou.

Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo už 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Ocenenie sa striedavo udeľuje za produktový a komunikačný dizajn. Práve rok 2018 patril komunikačnému dizajnu a prihlasovať sa do neho mohli práce, ktoré vznikli v priebehu rokov 2016 a 2017.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná porota v zostave Eva Kašáková (Slovensko), Juraj Blaško (Slovensko), Ayşegül İzer (Turecko), Kathrin Pokorny-Nagel (Rakúsko), Tomasz Bierkowski (Poľsko), Marek Pistora (Česká republika) a Sven Lindhorst-Emme (Nemecko).

Do 2. kola postúpilo 160 prác, z ktorých 87 porota posunula na finálovú výstavu a zároveň vybrala víťazov v kategóriách: Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou.Porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a navrhla Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Výsledky a mená autorov ocenených diel boli vyhlásené počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 12. októbra v kultúrnom centre Nová Cvernovka v Bratislave.

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková, zhodnotila rozbeh tohto ročníka NCD: „Národná cena za dizajn sa za 25 rokov svojej existencie stala ideálnou príležitosťou predstaviť výber z najkvalitnejších diel, ktoré u nás vznikajú v oblasti dizajnu. Rozdelenie súťaže na produktový a komunikačný dizajn prinieslo intenzívnejšiu konfrontáciu jednotlivých výsledkov práce dizajnérov a možnosť sledovať trendy a vývoj na scéne jednotlivých druhov dizajnu. Tento ročník nám znovu potvrdzuje, že súťaž má významné miesto v našich aktivitách, trvá záujem autorov i klientov o účasť v súťaži. Teraz sme v SCD zvedaví na reakcie na výsledky súťaže. Vždy si radi vypočujeme nové podnety k samotnej súťaži, ale najviac nás zaujímajú komentáre k dielam na výstave a výsledkom. Tie nám pomáhajú lepšie pochopiť aktuálnu scénu dizajnu, potreby klientov, názory i mieru záujmu verejnosti.“  

Rozvoj Národnej ceny za dizajn nie je možný bez podpory jej partnerov, najmä generálneho partnera Slovenského centra dizajnu J&T Banky. „Každému klientovi našej privátnej banky plníme jeho individuálne požiadavky, pretože vo svete financií má svoju špecifickú identitu. Práve tu vidím paralelu s dizajnom, keď aj dizajnér komunikuje a prezentuje určitú špecifickú črtu. Slovenský komunikačný dizajn je naozaj na svetovej úrovni a ja som rada, že ho môžeme podporovať a propagovať. Aj víziou Národnej ceny za dizajn je priblížiť práce slovenských dizajnérov čo najväčšiemu počtu ľudí,“ povedala riaditeľka J&T Banky Slovensko Anna Macaláková.

Nielen víťazné práce si verejnosť môže od 9. októbra do 25. novembra pozrieť na výstave v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave. Všetky práce, ktoré postúpili na výstavu, sme zverejnili aj na sprievodnej webovej platforme www.ncd2018.tumblr.comStránka obsahuje fotografie a krátke informácie o jednotlivých prácach v slovenskom aj anglickom jazyku.

 

Predstavujeme ocenené práce 15. ročníka Národnej ceny za dizajn – Komunikačný dizajn:

 

Profesionálny dizajn – 1. cena

Spis 44 – knižný dizajn

Autor: Samuel Čarnoký
Klient: Lena Jakubčáková

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas takmer trojročného projektu (2007 – 2010). Pôvodný názov projektu „V odlúčení“ je svedectvom o živote väzňov a výborne vystihuje nielen atmosféru knihy, ale aj autorkin citlivý prístup k téme. Väzba, obálka a typografia knihy evokujú zložku (spis) z väznice. Minimalistický dizajn a modré plátno použité na obálke sú odkazom na farbu väzenských uniforiem. Titulný list ukrýva zapečatený odkaz s úvahami odsúdených o slobode. Súčasťou knihy sú aj odtlačky pečiatok, ktoré vyrobili sami väzni. Krst publikácie s účasťou fotografovaných väzňov sa uskutočnil v košickom Ústave na výkon väzby.

Hodnotenie poroty
Porotu nadchla úprava knihy – väzba, layout, písmo, kvalita tlače aj finalizácia so zapojením samotných odsúdených. Fotografie sú samy osebe silným zážitkom, no celkový dojem je výrazne zosilnený grafickou úpravou publikácie. Cítiť dlhodobé úsilie, ktoré dizajnér aj autorka venovali knihe, vďaka čomu sa podarilo vyladiť aj tie najmenšie detaily.

 

Profesionálny dizajn – 2. cena

BRaK — Bratislavský knižný festival

Autor: Matej Vojtuš
Klient: BRaK

Komunikačný dizajn pre BRaK – festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Témou štvrtého festivalového vydania bolo Zrkadlenie / Krajina za zrkadlom. Autor pre festival vytvoril sériu variabilných ilustrovaných prvkov, ktoré boli voľne inšpirované abstraktnými grafickými motívmi z knihy Mauricea Pillarda Verneuila Abstraktné art deco ornamenty z kaleidoskopu(1920). Reakciou na tému „Zrkadlenie“ je práve využívanie opakovania motívov, ktoré na seba nadväzujú. Autor sa inšpiroval aj technikami ručnej kníhtlače (vzorované a mramorované papiere). Súčasťou riešenia je autorské písmo a kaleidoskop, ktorý bol vytvorený ako reklamný predmet počas festivalu.

Hodnotenie poroty
Autor spracoval tému festivalu „Zrkadlenie“ do komplexu jednoduchých grafických črepín, z ktorých vytvára mozaiku – kaleidoskop obrazcov. Tie fungujú v pozitívnej i negatívnej verzii, zároveň ich farebná škála umocňuje dojem krajiny. Autorské písmo je bonusom, ktorý dáva celej identite osobitý charakter. Porota ocenila kompaktnosť, s ktorou dizajnér vystaval jednotlivé prvky identity (hlavný vizuál, katalóg, noviny s programom, plagáty s rôznym programovým obsahom) a zároveň všadeprítomnú voľnosť. Podarilo sa mu obísť klišé témy knižných festivalov, no identita pritom stále pôsobí veľmi inkluzívne.

 

Profesionálny dizajn – 3. cena

Kolekcia čokolád NAŠA LYRA

Autor: Michal Slovák
Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

Obalový dizajn pre edíciu ručne vyrobených čokolád so slovenskými surovinami NAŠA. Obalový dizajn hravou formou odkazuje na slovenský pôvod čokolády a spoluprácu so slovenskými farmármi. Forma čokolády je rozdelená na 8 častí, tento počet je referenciou na 8 slovenských krajov. Každá časť má iný tvar (ktorým reaguje na spôsob života v danom kraji) a krátky sprievodný text v príznačnom nárečí. Kraftový papier a nálepky podčiarkujú ručnú výrobu. Nálepky sú v rôznych farbách a tvaroch a vytvárajú tak originálny podpis charakteristický pre použité ingrediencie – mak, tekvicu, čili, ľan alebo slnečnicu. Folklórne motívy sú inšpirované tradičnými vzormi a majú moderné stvárnenie.

Hodnotenie poroty
Vynikajúca ukážka toho, ako dokáže dizajn rozpovedať príbeh, ktorý je za vznikom produktu a kvalitatívne tak zvýšiť jeho hodnotu. Spracovanie obalového dizajnu je na vysokej úrovni, použité tlačové techniky a materiály skvelo zodpovedajú ideovému odkazu, ktorý chcel klient touto kolekciou odovzdať zákazníkovi. Balenie čokolád funguje bez problémov aj samostatne – ako celok sa edícia čokolád stáva doslova suvenírom či hodnotným darčekom.

 

Študentský dizajn

Štart je Cieľ – vizuálna identita

Autor: Tereza Maco
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

Vizuálna identita k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave. Výstava má za cieľ poukázať na súčasný stav študentského grafického dizajnu a prezentovať najlepšie práce na poli experimentu a typografie. Identita je postavená na „športovom“ zápale – študenti sú prezentovaní ako vrcholoví športovci, ktorí sa svojím úsilím snažia dostať do cieľa.

Hodnotenie poroty
Označiť prácu za sviežu a dynamickú býva zvyčajne klišé, no v tomto prípade je to snáď najvýstižnejšia charakteristika. Všetko – od namingu cez výber typografie, farebnosť, propagačné materiály (nášivky, šály, ponožky), lepiacej pásky ako orientačného systému v priestoroch výstavy, použitia vlajok ako súčasti identity v priestore inštalácií prác študentov až po katalóg, v ktorom dizajnérka spolupracovala s fotografmi, sú na vysokej vizuálnej aj koncepčnej úrovni. Tlieskame – nie v cieli, ale na štarte profesionálnej dráhy študentky.

 

Dizajn s pridanou hodnotou

Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku

Autor: Ondrej Gavalda
Klient: Čierne diery

Grafický návrh zemepisných príručiek, grafík a máp technických pamiatok pre Čierne diery. Združenie popularizujúce priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska dodnes vydalo edície pre mestá Bratislava, Trnava a Prešov. Mapy uvádzajú presnú polohu zhruba 40 objektov, najzaujímavejšie sú prezentované aj ako ilustrácia so sprievodným textom. Nevznikli by bez pomoci lokálnych znalcov a slúžia ako sprievodcovia málo známymi zákutiami. Grafický dizajnér Ondrej Gavalda zvolil pre historickú tému pamiatok sviežu farebnosť, podobnú sójovým farbám risografickej tlačiarne Risomat – poznávacím znakom Čiernych dier.

Hodnotenie poroty
Projekt Čierne diery oslovil porotu skvelým grafickým stvárnením ilustrácií priemyselných pamiatok, ktoré sa spolu s výraznou farebnosťou stali identitou projektu. Fungujú aj samostatne ako predajné riso-tlače, ktorých kúpou fanúšikovia môžu podporiť projekt. Myšlienka industriálnych máp sa dá ľahko šíriť nielen na ďalšie regióny, ale aj na ďalšie štáty.

 

Cena poroty

Redizajn

Autor: Andrej Barčák
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Pod pojmom redizajn rozumieme proces prenosu funkčných vlastností pôvodného dizajnu na nový a jeho prispôsobenie novovzniknutým podmienkam. V praxi sa však tento pojem často zamieňa s názvami jeho individuálnych techník, ako napr. facelift, rebranding, tuning, reduction alebo reform. Projekt Redizajnmá za úlohu sprehľadniť význam a používanie tohto pojmu. Autor preto navrhuje 7 základných spôsobov redizajnu a to: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive aHack. Každá z týchto kategórií obsahuje jej presnú definíciu a má jasne stanovené pravidlá. Teoretickým základom projektu sú rozhovory s dizajnérmi a podrobný prehľad histórie dizajnu loga. Hlavným výstupom projektu Redizajn je publikácia – evolučný kruh knihy – ktorej forma sa mení a prispôsobuje príslušnej technike.

Hodnotenie poroty
Ukážka grafického „Gesamtkunstwerku” – autor pútavo spracoval teoretickú časť témy, ktorú previedol do dokonalosti rozpracovaním v každej zo siedmich navrhovaných metód redizajnu.

 

Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu

Vladislav Rostoka

Vladislav Rostoka je jedným z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku a jeho dielo patrí k základným hodnotám nášho grafického dizajnu.

Narodil sa 18. mája 1948 v Gbelciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole u profesora Rudolfa Filu a na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Dezidera Millyho a Oresta Dubaya.

Po skončení štúdia pracoval od roku 1973 ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní. Tvoril kultúrne plagáty, knižné obálky a typografiu kníh, ilustrácie do kníh, logotypy a informačné systémy inštitúcií, výstavné katalógy, kalendáre.

Realizoval knižné edície Nová próza a Malá edícia svetových autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, edície Labyrint a Rovesník vo vydavateľstve Smena, Čítanie študujúcej mládeže a Svetová tvorba vo vydavateľstve Tatran, edíciu Priatelia v Mladých letách.

Jeho dielo dominovalo generačným výstavám Plagát a grafický design v roku 1979 a 1981.

Neskôr pôsobil ako umelecký riaditeľ grafického štúdia Rabbit&Solution (1994 až 2006). V roku 2007 si založil svoje vlastné grafické štúdio Rostoka Graphic atelier a dodnes tvorí v Bratislave.

Počas svojej kariéry vytvoril vyše 400 plagátov, 250 logotypov a 1 000 kníh a katalógov. Za svoju prácu získal viac ako 80 ocenení, zúčastnil sa na vyše 600 skupinových výstavách a pripravil 43 samostatných výstav pod spoločným názvom Typografi(k)a.

Vladislav Rostoka svojou originálnou prácou posunul vývoj v oblasti grafického dizajnu na Slovensku, zasiahol do všetkých jeho disciplín, no dominantná je jeho práca v oblasti tvorby knihy. Rozsiahlosť jeho diela vzbudzuje rešpekt aj preto, že úpravy kníh komponuje ako zložité štruktúry písma a obrazu, v ktorých je dotiahnutý každý detail.

Medzinárodná porota Národnej ceny za dizajn 2018 prijala nomináciu Vladislava Rostoku na Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu s nadšením a ďakuje mu spolu so Slovenským centrom dizajnu za polstoročie tvorivej práce.

 

foto: Adam Šakový

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Vďaka novozaloženému Slovenskému Inštitútu v Jeruzaleme VŠVU nadväzuje nové partnerstvá s inštitúciami v Izraeli

Účasť VŠVU na Jerusalem Design Week, Slovensko ako hlavný hosť jubilejného 10. výročia medzinárodného fotografického festivalu PHOTO IS:RAEL, otvorenie rezidenčného programu v House of Artists pre slovenských umelcov a umelkyne čirozšírenie partnerstva s vysokými školami Bezalel Academy of Arts and Design a Shenkar College of Engineering, Design and Art.  Toto sú konkrétne výsledky spolupráce VŠVU so Slovenským Inštitútom v Jeruzaleme.
pokračovanie článku

Hravá koncepce Piece.Of.Sheep

Piece.of.Sheep je projekt reagující na ekologický podnět koncepčního balení organických tampónků a vatových tyčinek.
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – GoPro: Udržitelné balení

Tento studentský projekt designu udržitelného obalu pro GoPro mluví ke značce a její vášni pomáhat vytvářet zkušenosti a skutečnosti, které…