cover 1 580x387 - Estónsko predstavilo nový branding

Estónsko predstavilo nový branding

Krajina nedávno predstavila nový branding. Stojí za ním Estonian Design Team v spolupráci s Enterprise Estonia – inštitúciou, ktorá sa venuje rozvoju a podpore tamojšej ekonomiky.

Pôvodné logo, pripomínalo viac všedný motív, ktorý navyše s použitím outline liniek evokoval dojem nálepky. Určitým benefitom bola hra so skratkou EST, ktorá bola dobre rozpoznateľným vizuálnym prvkom.

estonia-country-brand-logo

Pôvodné logo

 

Identita bez loga?

Nové logo – v súvislosti s ktorým Enterprise Estonia hovorí, že nejde o logo v tradičnom slova zmysle – je založené na typografii a pôsobí výrazne technologickým dojmom. Custom písmo Aino, ktoré identita využíva, je čiastočne stencil a čiastočne monospace fontom. Svojím vzhľadom podvedome evokuje asociácie ako digitálu, budúcnosti, novátorstva. Písmo vzniklo v úzkej spoluprácie medzi Antonom Koovitom a Estonian Design Team.

estonia_new_10_logoestonia_new_09_logoestonia_new_01

Ako bolo povedané už vyššie, identita Estónska využíva práve koncept brandingu, ktorý nemá vo svojom centre logo. Namiesto toho pracuje s dynamickým systémom wordmarkov, ktoré majú flexibilne komunikovať konkrétne myšlienky a posolstvá.

Hra s písmenami aj prírodou

Identita sa ďalej hrá so skratkou “est”, ktorá nebola cudzia ani predchádzajúcej identite. Rozvíja ju v zmysle anglického stupňovania prídavných mien, konkrétne odkazuje na tretí, najvyšší stupeň. Ďalším, nie však typografickým prvkom, sú balvany. Tie slúžia ako hravý prvok v inak stroho pôsobiacej identite. Nejde iba o náhodný element – práve nepravidelné skalné útvary sú pre krajinu typické.

estonia_new_02estonia_new_03estonia_materials_various_02estonia_new_07estonia_new_04

Ako  sa vám páči branding Estónska?

  • Pozretí6489

pridaj komentár