X-height

Výška malých písmen ako napr. x, ktoré nemajú časti presahujúce riadok navrchu či naspodku. Malé x sa zároveň používa ako referencia, pretože sa jeho spodná časť nachádza presne na riadku.