Widow line

Jeden riadok odseku na spodku strany či stĺpca.