Readability

Celková miera čitateľnosti textu pri konkrétnom rozmiestnení v stĺpci.