Metrics

Informácie o písme ako napr. vrchný a spodný okraj znaku, šírka a kerning.