Kerning

Ide o nastavenie medzier medzi jednotlivými znakmi konkrétneho písma. Označuje sa aj ako „Letter Spacing“ (medziznakové medzery). Je to proces, vďaka ktorému sa v konečnom dôsledku zlepšuje vzhľad aj čitateľnosť textu vďaka prispôsobeniu bieleho priestoru medzi určitými znakmi (napr. „To“, „Ye“ – nazývané aj „kerning pairs“). Ručné nastavenie umožňuje navzájom vzďaľovať či naopak približovať jednotlivé písmená. Automatický kerning využíva tabuľkový AFM súbor, ktorý obsahuje preddefinované hodnoty medzier pre znaky.