Header

Jeden či viac riadkov na začiatku textového útvaru, ktorý sa zobrazuje na vrchu strany.