Extended

Písmo, ktorého písmená boli vertikálne vytiahnuté zatiaľ, čo si zachovali svoju pôvodnú výšku.