Expanded

Písmo, ktoré bolo rozšírené bez viditeľného zvýšenia hodnoty hrúbky.