Discretionary hyphens

Pomlčka, ktorá ukáže softwaru, kde môže rozdeliť slovo.