Backup

Inak povedané záloha. Je to duplikát nejakého súboru (resp. programu, dát či operačného systému). Dostupný pre prípad, že by bol originál nejakým spôsobom poškodený či stratený. Vyplatí sa veci zálohovať.