ZIMNÝ PRIESKUM 2014 – verejná prezentácia semestrálnych prác študentov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na ZIMNÝ PRIESKUM 2014 – verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

Kde:
Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava – architektúra, maľba
Drotárska cesta 44, Bratislava – dizajn, fotografia, grafika, intermédiá a multimédiá, reštaurovanie, socha, textilná tvorba, úžitkové umenie, vizuálna komunikácia
Koceľova ulica 23, Bratislava – maľba

Kedy:
piatok – nedeľa, 12. – 14. decembra 2014 od 9.00 do 18.00 hod.

PRIESKUM je tradičným podujatím oboznamujúcim verejnosť s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov katedier architektúry, dizajnu, fotografie, grafiky, intermédií a multimédií, maľby, reštaurovania, sochy, textilnej tvorby, úžitkového umenia a vizuálnej komunikácie. Predstavuje to najčerstvejšie umenie a nekonvenčné pohľady mladých umelcov na svet okolo nás.

Počas zimného semestra akademického roka 2014/2015 sa študenti VŠVU venovali aj týmto zaujímavým témam:

V Ateliéri S+M+L_XL Kov a šperk pod vedením prof. Karola Weisslechnera dostali zadanie Dotyky– zvláštne spojenia , študenti mali vytvoriť šperky vychádzajúce zo zvláštnosti materiálových a tvarových spojení. Ďalším zadaním bolo vytvoriť rad autorských šperkov, podľa vlastnej voľby, opierajúc sa o tému motýľ.

V ateliéri keramiky sa celý akademický rok venujú témam Rektorský servisPohľad do stredu zeme.

Na Katedre grafiky a iných médií, v rámci predmetu Techniky a metódy ilustračnej tvorby pod vedením Mgr. art. Ľuba Paľa, bola z jednou tém Activity Book, v rámci ktorej každý študent realizoval koncept autorskej knihy so zameraním na interaktivitu s divákom, čitateľom. Výsledný projekt: hracia knižka, omaľovánka alebo komiks.

V prípravnom kurze fotografie sa študenti pod vedením Mgr. art. Olje Triaška Stefanovič venovali napr. téme Zoologická záhrada – správa o zoologickej záhrade (dokumentárna, reportážna fotografia). Výsledná práca je kniha a zväčšená fotografia.

V Ateliér o fotografii doc. Silvie Saparovej študenti v tomto semestri realizovali medzinárodný výstavný projekt a worksho, spoločne so študentmi Die Akademie der Bildende Kunst vo Viedni. Téma workshopu: SK/AT. Minulosť vyše 100 km dlhej hranice medzi Slovenskom a Rakúskom je poznačená zmenami: jej uvoľnovaním i utvrdzovaním, politickými (zlo)činmi a nevyjasnenými situáciami.

Ateliér kreatívnej fotografie MgA. Mira Švolika pracoval na téme Dunaj.

V Ateliéri Laboratórium fotografie prof. Ľuba Stacha študenti vytvárali ziny, fotografie, audio a videá osobností 60-90 rokov: Alex Mlynarčík, Dezider Tóth, Milan Adamčiak, Daniel Fischer.

V Ateliéri 304 prof. Stanislava Stankociho študenti pracovali na vizuálnej identite hudobného festivalu. Ateliér 303 Pavla Chomu pracoval na téme 50. výročie Nitrianskej galérie (vizuálna identita) a študenti sa zaoberali aj individuálnymi témami, napr. Kysuce, Role, Recepty, Kniha snov, Prométeus, Systém na tvorbu značiek miest, Obchodná ulica, Kniha pre pôrodné asistentky ai.

V Ateliéri Transpraxis Mgr. art. Szabolcsa Kiss Pála DLA na Katedre intermédií a multimédií pracovali počas semestra s archívom pohyblivých digitálnych obrazov a s filmom Dzigu Vertova Muž s kinoaparátom. Ďalším zadaním bolo vytvoriť foto alebo video dokumentáciu umeleckej intervencie vo verejnom priestore. Výber špecifického miesta v Bratislave na základe spomienok / zážitkov, ktoré študent/ka zdieľa s inou osobou, ktorú spozná a osloví až v súvislosti s realizáciou tohto projektu – pokus o zinscenovanie, sprítomnenie, performatívne vpísanie týchto zdieľaných spomienok do daného priestoru, vytvorenie akéhosi instantného pamätníka.

Jedným zo zadaní pre študentov Ateliéru odevného dizajnu prof. Júlie Sabovej bola Poviedka. Téma poviedky je o súčasnej emancipovanej žene v pracovnom nasadení. Dej je zasadený do troch dní na pracovnej ceste v zahraničí a žene treba vytvoriť outfity na cestu (šport), pracovné stretnutie a spoločenské stretnutie. Spolupráca s obchodom MONA, kde bude prezentácia a porota vyberie najlepšie kolekcie a budú v predaji v obchode MONA.

V Ateliéri textilnej tvorby v priestore pod vedením doc. Blanky Cepkovej dostali zadanie Dizajn čalúneného poťahu na stoličku, realizácia žakárovou tkaninou. Úlohou bolo vytvoriť nové čalúnenie, technikou žakárového tkania, pre staré opotrebované stoličky v ateliéri. V rámci workshopu počas semestra vytvárali kravatu pre literárnu postavu. Workshop bol organizovaný v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

V Ateliéri textilného dizajnu vedenom doc. Máriou Fulkovou sa študenti venovali téme Ornament v posteli. Návrhy a realizácia posteľných obliečok technikami modrotlače a digitálnej tlače.

V Ateliéri Art Dizajn prof. Františka Buriana sú témy inšpirované zväčša remeslom, s používaním tradičných remeselných a ručných techník. Ako materiál prevládajú prírodné a bio materiály. V niektorých prípadoch sa študenti venujú spracovaniu  biologických a živočíšnych materiálov.  Vznikli tak malé výskumné materiálové laboratória, ktoré sa venujú ich transformácii a aplikácii do súčasného dizajnu.

V Ateliéri motionLab pod vedením prof. Ing. arch. Roberta Votického, Dipl. Arch sa v tomto semestri študenti na Katedre architektonickej tvorby okrem iných tém venovali aj gotickej katedrále Sv. Víta na hrade v Prahe. Dostali za úlohu navrhnúť nové kreslo a dve nové postranné stoličky na katedre pri hlavnom oltári, pre omše, ktoré slúži hlavný pražský arcibiskup Kardinál Dominik Duka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Písma z neďaleka – Greta Text

Pekné písma nevznikajú iba v štúdiách ďaleko odtiaľto. Aj v tých tuzemských tvoria talentovaní dizajnéri, ktorých projekty sa od prvotného…
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – Octopus

Představujeme vám chobotnici Billy. Už mnoho let střeží tuto láhev rumu. Těsnící vosk není jen tím nejlepším způsobem, jak…
pokračovanie článku

Balíček stylových písem s 92% slevou

Tento balíček obsahuje 50 univerzálních stylových písem, která byla pěčlivě vybrána, aby vyvolala emoce, akci, zvědavost, důvěru a konzistenci.…