ZIMNÝ PRIESKUM 2013 / verejná prezentácia semestrálnych prác študentov VŠVU

miesto konania:
Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
Drotárska cesta 44, Bratislava
Koceľova ulica 23, Bratislava

termín konania:
13. – 15. december (piatok – nedeľa), 9:00 – 18:00 hod.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave srdečne pozýva na ZIMNÝ PRIESKUM 2013 – verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

PRIESKUM je tradičným podujatím oboznámujucim verejnosť s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov katedier architektúry, dizajnu, fotografie, grafiky, intermédií a multimédií, maľby, reštaurovania, sochy, textilnej tvorby, úžitkového umenia a vizuálnej komunikácie.

Predstavuje to najčerstvejšie umenie a nekonvenčné pohľady mladých umelcov na svet okolo nás.

Ako vždy, aj v zimnom semestri školského roku 2013/2014 sa na jednotlivých katedrách VŠVU riešili zaujímavé témy:

V Ateliéri architektúry II Petra Steca na Katedre architektonickej tvorby sa v tomto semestri venovali téme DOM MOST. V Ateliéri architektúry III A3 Jána Studeného skúmali kolektívne bývanie témou BÝVANIE NA SLOVENSKU 1914 – 2014 > ABSORBING MODERNITY. Témou sa pripravujú na expozíciu do československého pavilónu na Bienále architektúry 2014 v Benátkach. Diplomanti ateliéru A3 mali zadané KONKRÉTNE MESTO (BA) – REVÍZIA ŠTRUKTÚRY MESTA FORMOU INTENZIFIKÁCIE JEHO NEURALGICKÝCH BODOV.

V Ateliéri industrial dizajnu (pod vedením Ferdinanda Chrenku) na Katedre dizajnu tento semester spolupracujú s českou firmou TON na tvorbe stoličiek, kresiel a interiérových prvkov. Druhou témou je v ateliéri spolupráca s firmou TULI – návrhy dizajnu sedacieho nábytku a produktov na technológiu danej firmy. Predstavia svoje rešerše, kresby, vizualizácie, plagáty a modely. Obidve témy rozpracujú v ďalšom semestri do prototypov.

V Ateliéri transport dizajn (pod vedením Štefana Kleina) študenti robili na téme TRAKTOR ZETOR a pokračovali v spolupráci s automobilkou AUDI na projekte LIGHTYEAR.

Ateliér Ø fotografii (pod vedením Silvie Saparovej) Katedry fotografie a nových médií sa zaoberali témou SITUÁCIA PRE FOTOGRAFA.

Laboratórium fotografie Ľuba Stacha sa venovali DOKUMNETÁRNEMU PROJEKTU, SÚČASNÉMU PORTRÉTU a v rámci malého zadania riešili tému ALBUM, ZBIERKA, KOLEKCIA.

Ateliér kreatívnej fotografie (vedený Mirom Švolíkom) mali študenti zadané témy STÔL, ODKAZ PRE MIMOZEMŠŤANOV.

Prípravný kurz Jany Hojstričovej sa venoval témam SVETLO V PRIESTORE, SVETLO VECÍ a JULES GABRIEL VERNE.

Katedra grafiky a iných médií zadala študentom témy prevažne individuálne. Študenti Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie Dušana Kállaya pracovali na téme ZMYSLOVÁ KNIHA.

Na Katedre intermédií a multimédií budú okrem individuálnych tém prezentované výsledky študenti Ateliéru priestorových komunikácií + (pod vedením Antona Čierneho) dostali zadanie INTERPRETÁCIA/CITÁCIA/APROPRIÁCIA FILMU (výber z filmov: Melanchólia, Jagten, Inglorious Basterds, Bíla stuha, Láska (Haneke), 3 Iron, Pieta, Vlna, Antichrist (von Trier).

Študenti Katedry maľby a iných médií sa už tradične venovali osobným individuálnym témam. Práce študentov 4. Ateliéru Ivana Csudaia a Ateliéru + – XXI Daniela Fischera si môžete pozrieť v budove na Hviezdoslavovom námestí. Práce študentov Ateliéru mal + by Klaudie Kosziby budú prezentované v priestoroch na Koceľovej ulici.

Katedra reštaurovania predstavuje rozmanité individuálne projekty študentov z rôznych oblastí reštaurátorskej tvorby.

V Ateliéri “Aj plochá socha” S.O.S. Jána Hoffstädtera na Katedre socha, objekt, inštalácia vytvárali približne dvojmetrové objekty na tému VEŽA a prezentujú aj výsledky malej témy PRODUKT.

V Ateliéri socha v architektúre a vo verejnom priestore Patrika Kovačovského sa študenti venovali transformácii osobných tém a mimoškolských aktivít a ich posun do výtvarného projekt

V Ateliéri odevného dizajnu Júlie Sabovej na Katedre textilnej tvorby v tomto semestri pracovali na troch zadaniach v rámci jednej témy ZMYSLY – HMAT, ČUCH, CHUŤ, SLUCH, ZRAK. Ateliér textilnej tvorby v priestore (pod vedením Blanky Cepkovej) sa zaoberali otázkami ČO DOMA STARÉHO, ČO DOMA NOVÉHO? Nemenej pútavé sú i výsledky práce študentov Ateliéru textilného dizajnu (pod vedením Márie Fulkovej) kde riešili tému URBAN NATURE, ktorou reagovali na tému medzinárodného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom, ktorého sa študenti zúčastnia so svojimi prácami v januári 2014. V ateliéri budú prezentovať aj výsledky tém DOPREDU-DOZADU, POMINUTEĽNÉ-VEČNÉ, HMOTNÉ-NEHMOTNÉ – kolekcia textilných dezénov.

Na Katedre úžitkového umenia Ateliér keramiky Daniela Piršča prezentujú dve rozpracované témy – HUDBA a ČÍM SA CHCEM ŽIVIŤ PO SKONČENÍ ŠTÚDIA. Študenti odprezentujú koncept, návrh alebo prototyp reálneho produktu alebo objektu, ktorý vyjadrujú tieto témy.

Ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk (vedený Karolom Weisslechnerom) sa už tradične pohybuje vo všetkých veľkostných dimenziách. Študenti 1. ročníka sa zaoberali témou REŤAZ A RADENIE, TVORBA ŠPERKU NA KRK, KTORÝ JE UCHOPENÝ POD ASPEKTOM RADENIA PRVKOV. Druháci mali zadané INSIGNIE – VŠVU, Tvorba insignií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, t.j. žezlo, rektorská reťaz a modifikované reťaze pre prorektorov. Tretiackou témou bola otázka ČO CHCEM? – ČO BY TO MALO BYŤ? A prváci na magisterskom stupni dostali tému MEDZI VRSTVAMI, VNÚTORNÉ SVETY ACHÁTU, ktorou reagovali na medzinárodnú súťaž “Šperky inšpirované achátom”, ktorého vypisovateľom je Nemecké múzeum drahokamov v Idar-Obersteine.

Na Katedre vizuálnej komunikácie študenti Ateliéru 304 (vedie Stanislav Stankoci) prezentujú výsledky typografického workshopu TVORBA MODULÁRNYCH PÍSIEM a následná realizácia celej abecedy vo verejnom priestore. Druhou témou v ateliéri bol OBALOVÝ DIZAJN – Tvorba vizuálu a balenia pre ľubovoľný set potravín (napr. set lacných potravín pre študentov na internáte, set na pečenie vianočných koláčov, atď.

V Prípravnom kurze grafického dizajnu (Peter Nosáľ) vytvárali SUVENÍR Z RODNÉHO MESTA a v laboratóriu Typolab študenti v ľubovoľných témach dizajnovali nové typy písma.

V Ateliéri 303 (vedený Pavlom Chomom) si študenti témy vyberali sami.

V Galérii MEDIUM je od 5. 12. otvorená výstava s názvom Podporovaný formát. Je to spoločná výstava dvoch ateliérov (Ateliér malby VŠUP Praha a  Ateliér mal+by VŠVU Bratislava), ktorá  ponúka možnosť konfrontácie odlišných pohľadov a zázemia dvoch škôl, ale aj krajín a miest s odlišnými umeleckými okruhmi a históriou.

Kurátori výstavy: Jiří Černický, Marek Meduna, Klaudia Kosziba.

V Galérii Artotéka máte od 10. 12. možnosť vidieť výstavu dvoch mladých slovenských autorov Adama Šakového a Milana Vagača, Straty a nálezy. Výstava predstavuje ich súčasnú tvorbu, ktorá sa postupne vyvíjala z predchádzajúcich diel. Výstava komunikuje divákom tému pamäti a zobrazovania minulosti či prítomnosti vo fotografii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Rozprávanie o dizajne a papieroch II. – online workshop Dve Lamy

Papier nie je ani zďaleka mŕtvy. Z čoho sa vyrába, čo všetko sa doň pridáva a ako môže byť aj práca s papiermi ekologická? Zháňate papier pre obal svojho produktu a nechcete ísť len do klasického bieleho natieraného?