Toormix v Praze a Ústí nad Labem

24. a 25. září 2013 pro­běhne pod­zimní pokra­čování před­náš­ko­vého cyklu de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem při­je­dou zástupci španěl­ského stu­dia Toor­mix: 24. září od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze25. září od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem.


Zakla­da­telé stu­dia Oriol Armen­gou a Ferran Mitjans se s pub­li­kem podělí nejen o ukázky někte­rých prací, ale pře­de­vším před­staví loni ote­vřený ate­liér, jakýsi para­lelní pro­stor ori­en­to­vaný na výzkum, pře­mýš­lení a vlastní pro­jekty. Pre­zen­tace ponese název Toor­mix thin­king.

1238798_637690239604533_886201063_n

Toor­mix je kre­a­tivní stu­dio, které v roce 2000 v Bar­ce­loně zalo­žili Oriol Armen­gou a Ferran Mitjans. Spe­ci­a­li­zují se na design a identitu zna­ček, ve své práci se snaží udr­žet jas­nou stra­te­gic­kou a kon­cep­tu­ální vizi a vždy hle­dat ino­va­tivní pří­stupy. Mezi kli­enty Toor­mix pat­řily spo­leč­nosti jako Desi­gual, Cam­per, The Spain-USA Foun­dation, H10 Hotels, Bar­ce­lona Cen­tre de Dis­seny, španěl­ské minis­ter­stvo kul­tury, měst­ská rada Bar­ce­lony, L’Auditori nebo šéfku­chař José And­rés.

Institut Cervantes, 24. září 2013, 19.00
Na Rybníčku 6, Praha 2

Přednáška bude ve španělštině, tlumočení do češtiny je zajištěno. Úvodní slovo a dotazy publika v češtině budou naopak tlumočeny do 
španělštiny.

Inkubátor Předlice v Ústí nad Labem, 25. září 2013, 18.00
budova SCHIFR-AC, s. r. o.
(areál Severočeské armaturky, 1. patro),
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočena.

Vstup zdarma. Přijďte včas, kapacita sálu je omezena, rezervace místa není možná.

Cyklus de.sign bude pokračovat v říjnu roku 2013 v Praze a v Brně přednáškou Maureen Mooren z Nizozemska.

www.facebook.com/design.pro.21.stoleti/events

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Najkrajšie obálky od Penguinu I.

Neviem ako pre vás, ale pre mňa je Penguin vydavateľstvom, ktorého obaly kníh ma vedia zaujať. Samozrejme, super…
pokračovanie článku

November Bundle s 95% zľavou!

Je tu nový mesiac a s ním aj nový Bundle od HungryJPEG s výhodnou cenou. Čo všetko v ňom nájdete?