All posts tagged Základy DTP

zaklady dtp II 580x385 - Základy DTP II. – Priame farby, PANTONE, CMYK, RGB

Základy DTP II. – Priame farby, PANTONE, CMYK, RGB

Jednou z hlavných čŕt tlačoviny je jej informačná – vizuálna štruktúra. Jej kvalitu skúma oko pozorovateľa. Oko je hlavným pozorovacím nástrojom s možnosťou rozlíšiť niekoľko desiatok miliónov farieb a ich odtieňov.

pokračovanie článku

zaklady dtp I 580x455 - Základy DTP I. – čistý formát, spadávka, orezové značky, odsadenie orezových značiek,…

Základy DTP I. – čistý formát, spadávka, orezové značky, odsadenie orezových značiek,…

Spadávka, či nespadávka to mi pripomína povestnú bytostnú otázku byť, či nebyť, čo ma pri písaní tohoto mini DTP seriálu napadla ako prvá. Proces výroby kvalitnej tlačoviny nie je vopred vyhraný boj – má svoje úskalia, ktoré sa musia zdolať.  Svoje vedia povedať detepáci a nielen tí “noví”, ktorí často trpia posmešné poznámky zo strany kolegov tlačiarov.

Stáva sa a nie zriedka, že dáta odoslané do tlače sa vrátia s požiadavkou, prosím Vás pán kolega upravte tú spadávku na 3mm z každej strany, tie orezové značky treba odsadiť, to ste ako vyradili, atď…

Verte mi, je toho viac než dosť. Pretože…

pokračovanie článku