Súťaž o vizuálny štýl TPT 2015

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vypisujú na základe autorského zákona dňom 18. marca 2014 súťaž na vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu 9. ročníka Trienále plagátu Trnava 2015.

Trienále plagátu Trnava (TPT) je renomovaná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov organizovaná v Trnave od roku 1991. Podujatie sa koná pod záštitou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA a je zaradené do kalendára významných kultúrnych podujatí UNESCO. Cieľom vizuálneho štýlu je podporiť úroveň a prestíž podujatia doma i v zahraničí.

Typ súťaže

Verejná, neanonymná – určená skúseným výtvarníkom, štúdiám a reklamným agentúram.

Predmet súťaže

Vizuálny koncept 9. ročníka TPT 2015 a návrh riešenia jednotlivých aplikácií.

Autor/tím môže do súťaže prihlásiť dva návrhy vytlačené na papieroch formátu A3, A4 doplnené o digitálnu verziu vo formáte JPG alebo PDF. Návrhy musia obsahovať minimálne:

  • logotyp TPT 2015 – spojenie chránenej značky podujatia (autor Jozef Dóka ml.) a textov Trienále plagátu Trnava a Trnava poster Triennial, September – November, 2015
  • plagát TPT 2015 a katalóg TPT 2015 – obálka katalógu a vzorové dvojstrany katalógu.

Nepovinne ukážky aplikácie na inzerciu, hlavičkový papier, obálku, vizitku, vstupenku, pozvánku, diplom… Je vítané ak autor/tím priloží odkaz naportfólio svojich prác alebo referencie klientov.

Vyhodnotenie súťaže

Návrhy, ktoré splnia formálne požiadavky posúdi porota zložená z 5 porotcov (min. 3 členovia poroty budú odborníci z oblasti grafického dizajnu). Porota určí víťaza súťaže, ostatné návrhy nebudú mať určené poradie.

Ceny

Víťaz súťaže získa 2.000 € a právo realizovať vizuálny štýl TPT 2015 v hodnote ďalších 3.000 €.
Ostatní súťažiaci získajú katalóg a voľný vstup na všetky podujatia organizované počas TPT2015 a ich práce budú vystavené vpriestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave do 17. mája 2014.

Záverečné ustanovenie

Právnu ochranu návrhov zaslaných do súťaže organizátori nezaručujú. Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiaden zo súťažných návrhov pre svoje účely. Autori si svoje návrhy môžu prevziať po skončení výstavy 18. mája 2014.

Priebeh súťaže

2014
18. marec – vyhlásenie súťaže
30. apríl – uzávierka súťaže
5. máj – zasadnutie poroty
8. máj – zverejnenie výsledkov
12. – 17. máj – výstava návrhov

Prihlasovanie do súťaže

Súťažiaci zabezpečia doručenie označených súťažných návrhov do 30. apríla 2014
spolu s vyplnenou prihláškou v obálke s nadpisom VIZUÁL TPT 2015 na adresu:

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava

Koordinátor TPT 2015

Mgr. art. Róbert Paršo
tel +421 917 715 876, [email protected].

Podklady k súťaži

Logo TPT (png)
Logo TPT (pdf)

Prihláška

Súťažné podmienky a prihláška (pdf)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Nový partner – DTP Tools

DTP Tools ponúka množstvo zaujímavých plug-inov pre InDesign, QuarkXPress a FrameMaker. DTP Tools, ako partner DeTePe, ponúka našim registrovaným čitateľom zľavu…
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – Aloha

V této osvěžující designové výzvě se v polkadot design snažili vytvořit barevné a živé ilustrace, které odrážejí exotickou chuť nápoje Aloha,…
pokračovanie článku

3D šálka – speedart

Dnešný speedart je zameraný na modelovanie úplne jednoduchého predmetu, s ktorým sa stretávame každý deň. Dôvodom zaznamenania tvorby práve tejto veci…
pokračovanie článku

Set Apple mockupov zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na set mockupov Apple zariadení. Všetky sú spracované fotorealisticky a môžu príjemne oživiť prezentáciu…
pokračovanie článku

Mac Pro a Pro Displaj XDR už v decembri

Okrem úplne nového MacBook Pro 16 predstavil Apple aj dve ďalšie Pro zariadenia. Čo prinesú svojim používateľom?
pokračovanie článku

Mockup iPad Air 2 zadarmo!

Graphicburger ponúka na bezplatné stiahnutie napríklad aj tieto mockupy iPad Air 2. Skvele sa hodia na prezentáciu mobilných…