Octavio Pardo

Zveme vás na zahá­jení pod­zimní části před­náš­ko­vého cyklu de.sign, která se usku­teční 12. lis­to­padu v Brně a 13. lis­to­padu v Praze. Třetí letošní před­nášku bude mít španěl­ský typo­graf a desig­nér Octa­vio Pardo.

Octa­vio Pardo je mladý španěl­ský typo­graf a desig­nér, který již za svou práci stihl zís­kat řadu mezi­ná­rod­ních oce­nění. Octa­vio žije ve městě Pamplona a pra­cuje pro kli­enty jako nadace „La Caixa“ Foun­dation, FC Bar­ce­lona nebo pro Gene­ra­li­tat de Cata­lunya. V roce 2010 absol­vo­val obor tvorby písma na pres­tižní Uni­ver­sitě v Rea­dingu. Desig­né­rovy práce můžete najít na webu www.octaviopardo.com.

Octa­vio se věnuje řadě oblastí gra­fic­kého designu, od cor­po­rate iden­tity přes let­te­ring po tvorbu písem; spo­lu­pra­cuje napří­klad s písmo­lij­nou Type­To­ge­ther. Záro­veň je aktivní i jako před­ná­še­jící nebo vedoucí typo­gra­fic­kých workshopů, kte­rých absol­vo­val již více než dvacet.

Octa­vio Pardo vystoupí 12. lis­to­padu v Brně na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brněv Plzni a o den poz­ději 12. lis­to­padu v Praze v Insti­tutu Cervan­tes. Praž­ská před­náška bude ve španěl­štině s tlu­mo­če­ním do češtiny, brněn­ská bude v ang­lič­tině bez pře­kladu; vstup na před­nášky je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je gra­fické desig­nér Filip Blažek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Identita norské pekárny inspirovaná lahodným tradičním pečivem

Rolfsen je rodinná norská pekárna, která doufá, že do Spojených států přinese trochu více skandinávského hygge. Pomocí rodinných receptů předávaných po generace chtěli šířit severské dědictví s vřelým a moderním nádechem.
pokračovanie článku

Cadillac má novú identitu od Mother Design

Automobilka, ktorá vznikla ešte na začiatku 20. storočia, chce redizajnom vniesť do svojho brandingu novú energiu. Najvýraznejšou zmenou je flat emblém v jedinej farbe.
pokračovanie článku

Rozprávanie o dizajne a papieroch II. – online workshop Dve Lamy

Papier nie je ani zďaleka mŕtvy. Z čoho sa vyrába, čo všetko sa doň pridáva a ako môže byť aj práca s papiermi ekologická? Zháňate papier pre obal svojho produktu a nechcete ísť len do klasického bieleho natieraného?