Národní cena za studentský design 2022 – výsledky soutěže

Národní cena za studentský design oslavila 32. výročí!

Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast 3D designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2022 patřil pracím v široké škále vizuální komunikace (knihy, typografie, vizuální styly, aplikace, plakáty, ad.).

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Letos se do soutěže přihlásilo 142 prací 163 autorů. Soutěžilo jich 117 prací. Do nominací postoupilo 63 prací. Porota posuzovala 9 prací v kategorii Aplikace, projekt, 26 prací v kategorii Kniha, 10 prací v kategorii Typografie, 10 prací v kategorii Vizuální styl a 8 prací v kategorii Plakát.

Soutěž je anonymní. Přihlášené práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů univerzit a vysokých škol, národní středoškolská porota z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní odborná porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních grafických designérů ČR a zahraničí. Celkem hodnotilo studentské práce 38 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Poroty nominovaly v několikakolovém anonymním hodnocení k ocenění 63 prací. Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND získala Kateřina Puncmannová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Národní cenu za studentský design 2022 *JUNIOR Konrád Karlík z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze.

Kateřina Puncmannová, Kniha K20, Národní cena za studentský design 2022 *GRAND, Fakulta desinu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

 

Konrád Karlík,  Tapografie Hudební noty a sazba, Národní cena za studentský design 2022 *JUNIOR, Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Střední odborná škola grafická a Vyšší odborná škola grafická, Hellichova, Praha

 

Excelentní studentský design 2022 si odnesli Alber Weis z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Darjan Hardi z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Tereza Janáková a Daniel Barek z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Dvě tato ocenění putují do Polska – získala je Agnieszka Ejsymont a Iga Nawara z Akademie Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Albert Weis, Aplikace Lethal Lights, Excelentní studentský design 2022, Fakulta mulrimediálních komunikací UTB ve Zlíně 

 

Darjan Hardi, Milorad Pavić Kniha Chazarský slovník, Excelentní studentský design 2022, Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Vysoká škola uměleckoprůmyslová / UMPRUM v Praze

 

Tereza Janáková, Kniha Katalánsko, Excelentní studentský design 2022, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

 

Agnieszka Ejsymont, Kniha Niezłe Szprychy, Excelentní studentský design 2022, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Polsko

 

Iga Nawara, Aplikace Les pro nás, Excelentní studentský design 2022, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Polsko

 

Daniel Barek, Náklon v typografii a jeho autorské zpracování, Excelentní studentský design 2022, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

 

Dobrý studentský design 2022 získali Dominika Hynková z Vysoké škole kreativních komunikací, Pavel Kuja a Michal Tůma z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Klára Daniová a Vendula Frydrychová z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlín, Emma Folprechtová a 25 studentů z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické  v Praze a ze Slovenska Diana Mrázová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislavě.

Dominika Hynková, Vizuální styl Cider Bohemia, Dobrý studentský design 2022, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

 

25 studentů zaměření, Knižní grafika Kniha 25 Hell Zins, Dobrý studentský design 2022, Střední odborná škola grafická a Vyšší odborná škola grafická, Hellichova, Praha

 

Diana Mrázová, Aplikace CO₂e, Dobrý studentský design 2022, Cena Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, Slovensko

 

Klára Daniová Kniha, Za tři týdny dobrý, Dobrý studentský design 2022, Fakulta mulrimediálních komunikací UTB ve Zlíně

 

Vendula Frydrychová, Kniha o Norska s Vendelínou, Dobrý studentský design 2022, Cena veřejnosti *GRAND, Fakulta mulrimediálních komunikací UTB ve Zlíně

 

Pavel Kuja, Michal Tůma, Vizuální styl FamuFest 38, Dobrý studentský design 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová / UMPRUM v Praze

 

Emma Folprechtová, Kniha Linda má Emmu, Dobrý studentský design 2022, Cena veřejnosti *JUNIOR, Střední odborná škola grafická a Vyšší odborná škola grafická, Hellichova, Praha

 

Vítězka mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND Kateřina Puncmannová z FDU LS) získává cenu Českých center (letenku a týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, voucher z IKEA ČR v hodnotě 6 000 Kč, voucher na knihy z produkce nakladatelského domu  Albatros Media v hodnotě 2000 Kč, roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories a právo užívat značku Národní cena za studentský design 2022 *GRAND.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2022 *JUNIOR Konrád Karlík z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze obdržel pobyt v ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, voucher z IKEA ČR v hodnotě 4 000 Kč, voucher z nakladatelského domu í Albatros Media. v hodnotě 2 000 Kč,, roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories a právo užívat značku Národní cena za studentský design 2022 *JUNIOR.

Zvláštní ceny ve formě finančních odměn udělují v soutěži děkani a rektoři vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil děkan Fakulty umění a designu Karolíně Pucholtové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové ocenil práci Adriána Gubrici z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara si vybral čtyři práce – Konráda Karlíka z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze, Darjana Hardiho z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Adriána Gubricu z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Moniky Szlanty z Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie z Polska.

Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH udělila tři ceny – Dianě Mrázové z Vysokej školy výtvarných umění, Adriánu Gubricovi z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Marii Stavniichuk z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.
Nadace českých výtvarných umělců ocenila práci Barbory Němcové a z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a Adriána Gubrici z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.
Asociace užité grafiky a grafického designu si vybrala dvě práce – Barbory Němcové a Katrin Bittnerové z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.
Brněnské studio ATAK Design si stejně jako ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze ocenily japonskou práci Huang YaLi z Joshibi University of Art and Design.
Nakladatelství Albatros Media, a. s. vybralo k vydání knihu Marta Kelbla z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Cenu veřejnosti *GRAND získala Vendula Frydrychová z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu veřejnosti *JUNIOR Emma Folprechtová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova, Praha.
Grafický vizuální styl soutěže a katalogu je týmovou prací studentů Ateliéru vizuální komunikace z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením doc. akad. mal. Františka Stekera.

Barbora Němcová, Aplikace Hop, Cena Asociace užité grafiky a grafickéo designu, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

 

Adrián Gubrica, Aplikace Digitálny pamätník Mariupoľu, Cena rektora VŠUP + Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU + Cena nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, Fakulta mulrimediálních komunikací UTB ve Zlíně

 

Karolína Pucholtová, Kniha Kladno, Cena EXIT DESIGN, cena děkana Fakulty umění a designu UJEP, Fakulta desinu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

 

Mariia Stavniichuk, Kniha Cherson. Perla jihu Ukrajinu, aneb nejen melouny jedinými, Cena Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

 

Marto Kelbl, Kniha They, them, Cena nakladatelského domu Albatros, Media Fakulta desinu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

 

Katrin Bittnerová, spoluautoři: Rudolf, Františka a: Barbora Bittnerová, Kniha Mravenčí válka, Cena Asociace užité grafiky a grafického designu, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

 

Huang YaLi, Plakáty Oedo Onsen (Horký pramen), Cena Uměleckoprůmysolového musea v Praze + Cena studia ATAK Design, Joshibi University of Art and Design, Japonsko

 

Monika Szlanta, Plakát Kočky ,Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko

 

Soutěž a výstavy mohly proběhnout díky finanční podpoře Nadace Jablotron a Grund, materiálové podpoře firem Česká centra, ATAK Design, Albatros Media a. s., Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015 a Design Cabinet CZ. Svými produkty podpořily studenty nakladatelský a vydavatelský dům Albatros Media, Galerie České spořitelny, Galerei GAFA, kreativní prostor DEPO2015, studio Design ATAK, Design Cabinet CZ, firma IKEA, Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a časopisy Font a Brand&Stories.
Stážemi podpořili studenty Česká centra, ArtCamp Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni a brněnské studio Design ATAK.

Se soutěží je spojená výstava NOMINACE!!!, která proběhla v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni. Výstava oceněných prací Nový (z)boží! se představí v Praze v Galerii České spořitelny.

www.designcabinet.cz
www.studentskydesign.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Mockup hardcover knihy zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na mockup knihy v tvrdej väzbe. Vďaka nemu môžete svoje návrhy z tejto oblasti prezentovať…
pokračovanie článku

Nová identita agentúry DAVID sa na vec pozerá z profilu

Reklamná a kreatívna agentúra pomenovaná po legendárnom Davidovi Ogilvym vznikla pred desiatimi rokmi v Brazílii a Argentíne. Dnes má kancelárie vo viacerých veľkých mestách na oboch pologuliach, za sebou množstvo kampaní a najnovšie aj update vizuálnej identity.