MEET CZECH DESIGN – Mozaika grafického designu (Brno)

Výstavy, workshopy, přednášky, představení nového písma Comenia Script, Design Slideshow, koncerty, divadlo, to vše tvoří jednu velkou mozaiku grafického designu. Poskládat ji lze dle vlastního vkusu na 26. mezinárodním bienále grafického designu Brno, v rámci něhož proběhne i závěrečný díl seriálu MEET CZECH DESIGN pořádaného agenturou CzechTourism.

26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014

Mezinárodní bienále grafického designu Brno se přes padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se tak mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě. Letos se bude konat ve dnech 19. června – 26. října 2014 v prostorách Moravské galerie v Brně, přičemž hlavním tématem tohoto ročníku je vzdělávání a také vizuální komunikace. Proto se bude věnovat především otázkám výuky grafického designu, jednotlivým modelům, metodám a přístupům pedagogů a škol. Opomenut nebude ani vliv architektury a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí. K programu se připojí festival MEET CZECH DESIGN ve dnech 2. až 5. října, který tím zakončí svou pouť po pěti městech v České republice.

Nově je Bienále Brno po celou dobu svého konání doplněno o otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace. Další součástí programu jsou doprovodné výstavy. Ty se budou ústřednímu tématu věnovat v různých úrovních; od pestrosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, přes záběr studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá. Navíc bude vydán sborník textů věnovaný vzdělávání v grafickém designu a vizuální komunikaci.

Výstava Hvězdné nebe Bienále Brno

Povědomí o slavné a významné historii a tradici Bienále Brno, která se zformovala na počátku 60. let, si mohou návštěvníci vytvořit díky výstavě Hvězdné nebe Bienále Brno. Návštěvníci uvidí ikonická díla a získají přehled o slavných designérech, “hvězdách grafického designu“, kteří formovali Bienále Brno a zanechali zde poklady grafického designu.

Ve výběru 20 exponátů ze sbírek Moravské galerie v Brně získaných prostřednictvím bienálových soutěží představí výstava to nejlepší a nejzajímavější z předchozích ročníků od roku 1964 do současnosti. Autoři zastoupení na výstavě patří k legendám českého a světového grafického designu. Jsou jimi například: Salvador Dalí, Shigeo Fukuda, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Andy Warhol, Tadanori Yokoo,Stefan Sagmeister, Ralph Schraivogel, Martin Woodtli a mnoho dalších. Výstava proběhne ve Hvězdárně a planetáriu ve dnech 5. září – 5. října.

Výstava Vizuální proměny veřejné dopravy

Výstava zaměřená na vývoj designu vozidel brněnské MHD od konce 19. století
do současnosti proběhne od 8. září do 6. října přímo v tramvaji MHD. Období před rokem 1900 zahrne vlečné vozy koňky a parní tramvaje včetně tramvajových lokomotiv, následovat budou období do roku 1920 – tramvajové vozy z vagónky Graz, 1920–1950 – výroba tramvají v Královopolské strojírně, 1950–1996 – tramvaje řady T vyráběné v ČKD Praha, a od roku 1996 do současnosti – moderní nízkopodlažní tramvajové vozy.

Výstava Český filmový plakát

Výstavu Český filmový plakát 20. století připravila Moravská galerie v Brně. Svou premiéru měla již při 20. mezinárodním bienále grafického designu Brno 2002 a začátkem roku 2003 byla uvedena v Mánesu v Praze, kde se stala nejnavštěvovanější výstavou roku. V rámci MEET CZECH DESIGN bude k vidění ve dnech 16. září – 15. října v Kině Scala denně od 15 do 20 hodin.

Výstava Národní cena za studentský design 2014

Nominace představí výběr toho nejlepšího, co se urodilo na středních, vyšších a vysokých školách v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Vernisáž proběhne 18. září v 18.00 hodin v Místodržitelském paláci a výstava potrvá až do 26. října.

Výstava DESIGN.s

Mezinárodní bienále studentského designu plánuje představit to nejlepší ze studentského designu. Navazuje ideově a částečně i prakticky na letitou tradici výstav absolventských prací studentů Ústavu konstruování VUT v Brně a Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně pravidelně konaných v prostorách Technického muzea v Brně. Výstava probíhá ve dnech 23. června – 5. října v Technickém muzeu.

Výstava nejkrásnější české knihy roku 2013

Výstava předkládá výsledky soutěže konané každoročně pod záštitou MK ČR a Památníku národního písemnictví v Praze. Porota, složená z předních odborníků, hodnotí grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách. Soutěž o Nejkrásnější české knihy má nejen dlouhou tradici, ale i vysokou prestiž mezi nakladateli, a tak se v ní každoročně schází opravdu špičkové výsledky české nakladatelské produkce. V pestré kolekci knih si každý z návštěvníků může zalistovat nebo se rovnou začíst do konkrétních děl, a to ve dnech 2. října – 18. ledna v knihovně Moravské galerie.

Projekt Comenia Script

Projekt Comenia Script je nové psací písmo, které vzniklo na základě doktorského studia Mg.A. Radany Lencové na VŠUP v Praze. Jde o návrh praktického psacího písma pro děti, je jednoduché, moderní a odpovídá současným potřebám. Vytvořeno je na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který se lehce přizpůsobí individuálnímu stylu každého z nás. Comenia Script staví na první místo funkci písma přispívající k vyšší kvalitě komunikace.

V rámci MEET CZECH DESIGN přijede samotná autorka Radana Lencová a návštěvníkům nové písmo v praxi vysvětlí. Nejprve obohatí páteční program svou přednáškou v  Moravské zemské knihovně, kde představí charakteristiku písma a základní prvky metodiky psaní, včetně didaktických materiálů, které navrhla. Prezentace bude provázena autentickými ukázkami písma dětí, které se účastnily ověřování funkčnosti písma Ministerstvem školství ČR v letech 2010–2012 a dalšími ukázkami rukopisů, které souvisí s tématem současné rukopisné písmo.

V sobotu bude Radana Lencová pokračovat workshopem v Zoo, kde si děti i dospělí vyzkouší psaní novým písmem s různými didaktickými materiály připravenými k výuce a odnesou si je zdarma domů. Workshop bude otevřený po celý den všem přicházejícím a odcházejícím návštěvníkům, takže není nutné přijít sem v konkrétní hodinu.

Výstava a prezentace nového písma Comenia Script

Výstava „Comenia Script & české slabikáře“ představí veřejnosti projekt nového psacího písma Comenia Script, které bylo schváleno MŠMT jako alternativa ke stávajícímu psacímu písmu. Zároveň budou mít návštěvníci možnost zhlédnout originální staré české slabikáře a porovnat tak minulost a současnost didaktických pomůcek. Na patnácti oboustranných panelech 100 x 70 cm uvidí návštěvníci barevné plakáty sestavené z teoretické části a praktické části. Teoretická část odhalí fázi výzkumu – české slabikáře, písmo současné české populace, písmo cizinců a praktická část představí ukázky prací z výuky – písanky, sešity, volné práce žáků, výtvarné texty, komiksy atd. Ukázky písma žáků píšící Comenia Scriptem jsou autentické a publikované 1:1. Představí průřez různou věkovou kategorií, což umožní sledovat, jak se písmo žáků mění a kam směřuje. Tato výstava potrvá od 20. září do 13. října v Moravské zemské knihovně.

Design Slideshow

V brněnském Technickém muzeu se hned ve čtvrtek mohou návštěvníci těšit na Design Slideshow, která představí práce začínajících i zkušených designérů. Předem oslovení designéři představí na plátně pomocí dvaceti snímků divákům svou dosavadní tvorbu. Prezentovat tak budou své školní práce i profesní portfolio, jak probíhá tvůrčí proces, kde berou při práci inspiraci nebo jaký vývoj jejich práce za poslední léta zaznamenala. Program je volně inspirovaný formátem Pecha Kucha – tedy krátkými prezentacemi představujícími vizuálně atraktivní témata. Jednotlivé vstupy budou tedy krátké a svižné, což velmi často vede k originálnímu způsobu podání. Diváci se dozvědí, na čem pracují mladí designéři, jaké jsou aktuální trendy v designu a co můžeme od mladých tvůrců v budoucnu čekat. Prezentovat své práce budou mladí designéři oceněni na bienále Design.s. Vedle nich se představí i zkušení a renomovaní designéři.

Workshopy pořádané v rámci MEET CZECH DESIGN

Protože MEET CZECH DESIGN není samozřejmě jen teorie, přináší program i několik workshopů. Kromě workshopu věnovaného Comenia Scriptu, si účastníci mohou vytvořit zajímavá díla na workshopu Vizuální proměny veřejné dopravy, který se bude konat nejprve 18. září a poté 4. října v Technickém muzeu.

Dalším je páteční sítotiskový workshop pořádaný v rámci Meet Design Marketu s odborným výkladem o technice, možností vyzkoušení a potisku vlastního či zakoupeného oblečení. Tentýž den se koná workshop Papelote v kavárně Atlas, kde bude představena nová kolekce CARTA. Jedná se o netradiční skládání dopisů, které spočívá ve vytvoření dopisu a obálky v jednom.

Jeden ze sobotních workshopů je určen fanouškům papíru, přičemž kromě nových informací obohatí návštěvníky o originální sešity. Účastníci workshopu v Domě umění si za pomoci zkušeného grafika a ilustrátora z týmu VOALA vytvoří svůj vlastní výrobek − ilustrovaný sešit, balicí papír či malou knížku a odnesou si ho s sebou jako dárek. Na výrobu produktů budou použity
ekologické materiály.

Totéž místo a čas nabídne workshop Lomography. Účastníci workshopu si za pomoci zapůjčených Lomo fotoaparátů budou moci vyfotit pravé umělecké analogové fotografie se speciálními efekty na zadané téma a zapojit se do interaktivního projektu v ulicích Brna. Fotografie z workshopu se na místě vyvolají a následně si je každý účastník odnese sebou domů. Některé pořízené snímky budou použity na výstavu, která se zorganizuje v ulicích Brna.

Přednášky v rámci MEET CZECH DESIGN

O odbornou stránku programu se postará hned několik hostů, kteří pro svou prezentaci zvolili formát přednášek. Kromě Radany Lencové se s návštěvníky o své znalosti podělí Barbora Klímová a Filip Cenek, kteří budou v pátek hovořit o knize Navzájem v Kavárně Atlas.

Tentýž den proběhne v kině Scala přednáška Ricka Poynora nazvaná Dom Sylvester Houédard: Dopisy ve vesmíru. Pozornost, kterou tento britský spisovatel věnující se designu soustředí na osobnost básníka Dom Sylvester Houédarda, není náhodná. Nejedná se totiž o básníka ledajakého, ale o klíčovou postavu mezinárodní scény konkrétní poezie v 60. a 70. letech. Houédard představuje jednoho z neúnavných teoretiků konkrétní poezie pracující kromě obsahu také s grafickou podobou textu. Ke své tvorbě běžně používal přenosný pracovní stroj Olivetti Lettera 22 a tvořil fascinující paletu z teček a čárek. Přednáška se tak bude zabývat jeho tvorbou, napojením na konkrétní poetické scény, a dědictví jeho práce pro dnešní dobu.

Nedělní program završí svou přednáškou Hned vedle bílá barva mráčků autorka Kateřina Šachová v Kavárně Scala. Grafická designérka povypráví o knize, která získala ocenění Nejkrásnější české knihy roku 2013 v kategorii krásná literatura. Autorka představí koncept knihy, grafické řešení a spolupráci s nakladatelstvím Baobab a mnoho dalších zajímavostí ze světa grafického designu.

Doprovodný program

K celému programu MEET CZECH DESIGN patří nabídka doprovodných akcí, jakými jsou například projekce filmů České televize Český design a Designtrendy, koncerty Republic of two a skupiny Portless nebo divadelní představení Filipa Tellera Inspirováno láskou, které se bude konat ve stylové kavárně Trojka.

Vyznat se v tak obsáhlém programu může být dřina, ale nikdo se nemusí bát. Po celou dobu MEET CZECH DESIGN bude na Moravském náměstí k dispozici Designový stánek agentury CzechTourism, kde budou v příjemném prostředí zodpovězeny veškeré dotazy a nabídnuta voda nebo káva. Návštěvníkům zde také zdarma vystaví Design pas. Teď už stačí jen jednotlivé díly uchopit dle svého uvážení a složit tu nejkrásnější mozaiku.

Design stezka Brno

Ve všech dnech se mohou účastníci procházet po grafické stezce, tedy užít si komentované prohlídky Moravské galerie nebo se vydat na Design stezku, která poskytuje s Design pasem slevy na vstupném, zvýhodněné konzumace v kavárnách a mnoho dalších výhod.

K jednotlivým zastávkám na Design stezce také patří:

 • Hotel International
 • Uměleckoprůmyslové muzeum
 • Místodržitelský palác
 • Moravská galerie
 • Jurkovičova vila
 • Rodný dům Josefa Hoffmana
 • Vila Tugendhat
 • Technické muzeum
 • Dům umění
 • Špilberk
 • Moravská zemská knihovna
 • ZOO Brno – pozor, tady je
 • Kino Scala
 • Hvězdárna a planetárium Brno

Kavárny:

 • Kavárna Trojka
 • Era
 • Savoy
 • La Dolce Vita
 • Spolek
 • Café Bar Scala
 • Café Bar Morgal
 • Café Atlas

Prodejní galerie:

 • Naše věci
 • Pokojík
 • Love Music


Program
[pdf]

Design stezka [pdf]

IOP_alogo_CzechTourism_1.12.5

 

CzT_RGB_Sablona_Logo_CzechTourism__1.1 kopie2

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – Riso D’uomo

Riso D’uomo je milánská značka rýže Carnaroli, která se pěstuje po stovky let pod dohledem historické Duomo di…