Stretched text

Rozšírenie samotných znakov písma, nie medziznakových medzier medzi nimi.