Monospaced fonts

Rovnako ako znaky napísané na stroji, aj tieto druhy písma majú všetky písmená sádzané s rovnakou medziznakovou medzerou. Takéto fonty sú protikladom k tzv. proporčným písmam a sú jednoduchým riešením v prípade, že je potrebné dosiahnuť rovnomerný vzhľad strany bez hluchých miest.