Gothic

V tomto slova zmysle znamená označenie Gothic bezpätkové písmo s písmenami s rovnakou hrúbkou (napr. Letter Gothic). Jednotlivé znaky sú si podobné bez kontrastu v šírke písmena a bez nejakého zdobenia, avšak stále majú dojem intenzívnej hrúbky tradičného Gothic fontu.