Element

Ide o  prvok layoutu, ktorý má určitý význam. Môže to byť napr. headline, podnadpis, hlavný text, ilustračný materiál, logo, okraj a i.