Crop

Orezanie okrajov objektu tak, aby daný objekt zapadol do určeného miesta v dokumente, príp., aby sa zvýraznila určitá jeho časť.