Bit Map Image

Obrázok, ktorý je tvorený bodmi, pričom každý bod predstavuje jeden bit digitálnej pamäte.