All posts tagged Polygrafická príručka

IMG 1739 - Výhercom knihy Polygrafická príručka sa stal…

Výhercom knihy Polygrafická príručka sa stal…

Vin Bocko, fanúšik z FB. Gratulujeme.

Knihu do súťaže venovalo vydavateľstvo Slovart a TB-TLAČIAREŇ BARDEJOV.