KQ0k.1074 380x254 - Vizuálny štýl slovenského štátu
pokračovanie článku

Vizuálny štýl slovenského štátu

Prednáška o vizuálnom štýle slovenského štátu: Slovenská úžitková grafika v rokoch 1939 – 1945.