All posts tagged cmyk

Základy DTP II. – Priame farby, PANTONE, CMYK, RGB

Jednou z hlavných čŕt tlačoviny je jej informačná – vizuálna štruktúra. Jej kvalitu skúma oko pozorovateľa. Oko je hlavným pozorovacím nástrojom s možnosťou rozlíšiť niekoľko desiatok miliónov farieb a ich odtieňov.

pokračovanie článku

Farebná úprava ČB fotografií pre tlač CMYKom

Máte skúsenosť s farebnou úpravou ČB fotiek pre tlač CMYKom? pokračovanie článku